1980-1990, Стражица, архитектура, бедствия, земетресения, храмове

Стражица след земетресението, една от стените на църквата "Св. Василий", 1986 г.