1950-1960, интериор, кина, културни, събития

Кинопрожекция или партийно събрание, неизвестно къде, 50-те години на ХХ век