1960-1970, аптекари

Лаборантка в аптека, началото на 60-те години на ХХ век