1960-1970, Стара Загора, автобуси, автотранспорт, градски транспорт, транспорт

Служители по транспорта пред сервизна работилница на УАТ (управление автотранспорт), Стара Загора, 60-те години на ХХ век