1940-1950, Крайовска спогодба, Крумово (варненско), военни, гвардия, събития

Войници и офицери от Гвардейския на Н.В. Конен полк и служители на военната администрация при граничния пункт до село Крумово, непосредствено преди предаването на Южна Добруджа под командването на българската войска, 20 септември 1940 г.