1940-1950, Крайовска спогодба, Крумово (варненско), военни, гвардия, събития, чужди военни

Офицери от Гвардейския на Н.В. Конен полк и служители на военната администрация се снимат за спомен с румънски служител от комисията по предаването при граничния пропусквателен пункт до село Крумово, преди присъединяването на Южна Добруджа към България, 20 септември 1940 г.