1940-1950, Крайовска спогодба, Крумово (варненско), военни, гвардия, събития

Офицери от Гвардейския на Н.В. Конен полк и служители на гражданската администрация се снимат за спомен при граничния камък на пропусквателния пункт при село Крумово, който ще бъде демонтиран след присъединяването на Южна Добруджа към България, 20 септември 1940 г.