1940-1950, Крайовска спогодба, Крумово (варненско), военни, гвардия, кавалерия, събития

Частите на Гвардейския на Н.В. Конен полк влизат в село Крумово по пътя за присъединяването на Южна Добруджа към Царство България, 19 септември 1940 г.