1930-1940, Белослав (Гебедже), железници, транспорт

Гара Гебедже, днес Белослав, 30-те години на ХХ век