1930-1940, култура и изкуство, лица, музика, опера

Портрет на оперната певица Милка Золотович, 30-те години на XX век

Имена: