1800-1900, Лозенград, бит, евреи, етноси, мода

Портрет на млад евреин, търговец от Айтос в Лозенград (Кърклисе), 80-те години на XIX век