1930-1940, евреи, етноси, култура и изкуство, лица, мода, музика, опера

Портрет на оперния певец и либретист Битуш Давидов, 30-те години на XX век

Имена: