1900-1910, Илинденско-Преображенско въстание, военни, комити

Четата на гевгелийския войвода Аргир Манасиев (шестият на първи ред отляво надясно) през 1903 г.

Имена: