1900-1910, Велес, Илинденско-Преображенско въстание, военни, комити

Пионерното (техническо) отделение на Третата Велешка чета на войводата Никола Дечев (третият на първи ред отдясно наляво). Най-вляво е Юлий Цезар Розентал, секретар на четата

Имена: ,