1910-1920, Гостивар, Първа световна война (1914-1918), бежанци, събития

Завръщане на българите бежанци в село Гостивар, 1915 г.