Всички снимки от Гостивар ( 1 )

Завръщане на българите бежанци в село Гостивар, 1915 г.

 1910-1920, Гостивар, Първа световна война (1914-1918), бежанци, събития