1960-1970, етнография, религия

Монаси от Троянския манастир берат билки за манастирското вино, 60-те години на ХХ век