1980-1990, етнография, занаяти, ковачи

Ковачи от Задругата на майсторите, 1988 г.