1960-1970, етнография, религия

Монаси от Троянския манастир запечатват бутилки с манастирско вино, 60-те години на ХХ век