1910-1920, етнография

Селянки пресукват ленени влакна, около 1912 г.