Всички снимки от Сливен ( 13 )

Първомайска манифестация в град Сливен, 1948 г. Подвижна платформа представя Държавна текстилна фабрика “Георги Кирков”, която всъщност е национализираното Текстилно акционерно дружество “Илия Г. Калов”

 1 май, 1940-1950, Сливен, идиотщини, манифестации, събития 

Портрет на Васил Кутинчев малко след производството му в чин полковник по време на службата му като щабен офицер в Сливен, 6 февруари 1899 г.

 1800-1900, Архив на генерал Васил Кутинчев, Сливен, военни, командири, лица 

Първомайска манифестация в Сливен, 1905 г.

 1 май, 1900-1910, Сливен, манифестации, панорами, празници, събития 

Работници от текстилна фабрика “Белчев” пред тъкачен стан, Сливен, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Сливен, индустрия 

Заможно семейство от Сливен с градско облекло, 1911 г.

 1910-1920, Сливен, бит, семейство 

Момичета от Сливен, облечени в народни носии, около 1916 г.

 1910-1920, Сливен, етнография 

Портрет на четири млади дами от Сливен, 1916 г.

 1910-1920, Сливен, бит, мода 

Офицери от армията на Княжество България, облечени в парадни униформи модел 1879 г., град Сливно (Сливен)

 1800-1900, Сливен, военни 

Сливен, Дом на народните съвети - сега сградата на общината, 60-те години на ХХ век

 1960-1970, Сливен, архитектура 

Семейна фотография на подофицер, участник в Балканската и Първата световна война, отличен с ордени “За храброст”, “За военна заслуга”, както и с турски знак за храброст, известен като “Звездата на Галиполи”. Сливен, 1938 г.

 1930-1940, Сливен, военни, семейство