1800-1900, Архив на генерал Васил Кутинчев, Сливен, военни, командири, лица

Портрет на Васил Кутинчев малко след производството му в чин полковник по време на службата му като щабен офицер в Сливен, 6 февруари 1899 г.