Всички снимки от 1950-1960 ( 317 )

София, локомотивно депо, двуосна цистерна за спирт, 50-те години на ХХ век

 1950-1960, София, железници, транспорт 

Машина за механизирано подновяване на железопътни трасета, 50-те години на ХХ век

 1950-1960, железници, пътища, транспорт 

Една от първите баластоподбивни машини в България, тип „Стандарт”, доставени от фирмата Matisa – Швейцария през 1952 г.

 1950-1960, железници, пътища, транспорт 

Локомотив серия 10 от парка на депо София, 50-те години на ХХ век

 1950-1960, София, железници, транспорт 

София, гара Подуене, разпределителните коловози, 50-те години на ХХ век

 1950-1960, София, железници, транспорт 

София, гара Подуене-разпределителна - вагонозадържател (гърбична спирачка) за урегулиране на скоростта на разпусканите през гърбицата вагони, 50-те години на ХХ век

 1950-1960, София, железници, транспорт 

Локомотивно депо София - локомотив влиза за ремонт (тендер за локомотиви), 50-те години на ХХ век

 1950-1960, София, железници, транспорт 

София, гара Подуене - разпределителни коловози, 50-те години на ХХ век

 1950-1960, София, железници, транспорт 

Локомотивно депо София - малката стена за зареждане на локомотивите с въглища, 50-те години на ХХ век

 1950-1960, София, железници, транспорт 

Локомотивно депо София - водопоен кран за зареждане на локомотивните тендери с вода, 50-те години на ХХ век

 1950-1960, София, железници, транспорт