1950-1960, железници, пътища, транспорт

Машина за механизирано подновяване на железопътни трасета, 50-те години на ХХ век