1950-1960, София, железници, транспорт

София, гара Подуене, разпределителните коловози, 50-те години на ХХ век