1950-1960, София, железници, транспорт

Локомотивно депо София - малката стена за зареждане на локомотивите с въглища, 50-те години на ХХ век