1950-1960, железници, пътища, транспорт

Една от първите баластоподбивни машини в България, тип „Стандарт”, доставени от фирмата Matisa – Швейцария през 1952 г.