1920-1930, Варна, комити, семейство

Сребра Апостолова Ушлинова (с моминско име Сребра Димова Домазетова) - Сребра войвода с четирите си деца във Варна, около 1920-25 г.

Имена: