Всички снимки от мода ( 274 )

Семейство от София - Надежда Балтова (дъщеря на ген. Вичо Диков) със съпруга си полковник Илия Балтов, 20-те години на XX век

 1920-1930, София, бит, мода, семейство 

Имена: ,

Елегантно облечена млада дама позира върху замръзнал фонтан в Борисовата градина през зимата, София 1936 г.

 1930-1940, Борисовата градина, София, мода, паркове 

Снимка за спомен на елегантно облечена млада дама в Борисовата градина през зимата, София 1936 г.

 1930-1940, Борисовата градина, София, мода, паркове 

Снимка за спомен на елегантно облечен млад мъж в Борисовата градина през зимата, София 1936 г.

 1930-1940, Борисовата градина, София, бит, мода, паркове 

Студиен портрет на елегантна млада дама с бяла рокля и шапка, неизвестно къде, вероятно края на ХIХ век

 1800-1900, лица, мода, неизвестни 

Студиен портрет на елегантна млада дама с шапка, неизвестно къде, вероятно края на ХIХ век

 1800-1900, лица, мода, неизвестни 

Вероятно преподавател в земеделското училище “Образцов чифлик”, близо до Русе, 1909 г.

 1900-1910, Образцовия чифлик, Русе, земеделие, лица, мода, учители 

Вероятно преподавател в земеделското училище или опитната станция “Образцов чифлик”, близо до Русе, 1909 г.

 1900-1910, Образцовия чифлик, Русе, земеделие, лица, мода, учители 

Портрет на Тодор Николов (1875-1923), ботаник - един от първите наши изследователи на растителната хистология, ембриология и физиология, преподавател в земеделското училище “Образцов чифлик”, близо до Русе, 1909 г.

 1900-1910, Образцовия чифлик, Русе, земеделие, мода, наука, учители 

Имена:

Учител (?) в земеделското училище край Русе “Образцов чифлик”, 1909 г.

 1900-1910, Образцовия чифлик, Русе, земеделие, лица, мода, учители