1930-1940, Борисовата градина, София, бит, мода, паркове

Снимка за спомен на елегантно облечен млад мъж в Борисовата градина през зимата, София 1936 г.