Всички снимки от мода ( 274 )

Семеен портрет на Христо Павлов - виден юрист, председател на Върховния касационен съд (1896 -1907), депутат, общественик, и съпругата му Райна Тъпчилещова, София, около 1890 г.

 1800-1900, София, бит, личности, мода, правосъдие, семейство, юристи 

Имена: ,

Портрет на заможен мъж, облечен в градско облекло, началото на ХХ век

 1900-1910, бит, мода 

София, 1906 г., портрет на многочленно семейство

 1900-1910, София, бит, мода, семейство 

София, 1906 г., елегантно облечена млада жена

 1900-1910, София, бит, мода 

Семеен портрет, неизвестно къде, края на XIX век

 1800-1900, бит, лица, мода, семейство 

Семеен портрет, Пещера, 1906 г.

 1900-1910, Пещера, бит, лица, мода, семейство 

Семеен портрет, Пещера, 1912 г.

 1910-1920, Пещера, бит, мода, семейство 

Семеен портрет, неизвестно къде, началото на ХХ век

 1900-1910, бит, мода, семейство 

Портрет на трима студенти в Алтенбург (Altenburg) Германия, началото на ХХ век

 1910-1920, българи в чужбина, висше, мода, образование 

Портрет на двама мъже, облечени в градско облекло, Пловдив, 1912 г.

 1910-1920, Пловдив, бит, мода