Всички снимки от бежанци ( 22 )

Бежанци от Тракия, 1913 г.

 1910-1920, Албум на професор Владимир Сис, Балкански войни (1912-1913), бежанци, етнография 

Завръщане на българите бежанци в село Гостивар, 1915 г.

 1910-1920, Гостивар, Първа световна война (1914-1918), бежанци, събития 

Бежанци от турското население на Одрин, напускащи града при наближаването на Българската войска

 1910-1920, Балкански войни (1912-1913), Одрин, бежанци, етнография, събития 

Мелник 1913 година, бежанци от пределите на Отоманската империя след Балканската война

 1910-1920, Балкански войни (1912-1913), Мелник, бежанци, бит, мода 

Бежанки - преселнички от Македония, Пловдив 20-те години на ХХ век

 1920-1930, Пловдив, бежанци, бит, семейство 

Бежанци от Кърчово, Горно Броди, Чифлик, Гайтаниново и Неврокоп, настанени в училище “Св.Св. Кирил и Методий” в София, 1913г.

 1910-1920, Балкански войни (1912-1913), София, бежанци, бит, етнография 

Лекар и медицински сестри с пострадали войници и бежанци

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), бежанци, военни, медици, професии 

Бежански лагер в Хасково за преселници от изгубените територии след Парижкия (Ньойски) договор, началото на 20-те години на ХХ век

 1920-1930, Хасково, бежанци 

Курс по бродерия за бежанки от изгубените територии след Парижкия (Ньойски) договор, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, бежанци, етнография 

Бежански лагер в Хасково за деца от изгубените територии след Парижкия (Ньойски) договор, началото на 20-те години на ХХ век

 1920-1930, Хасково, бежанци