1920-1930, Пловдив, бежанци, бит, семейство

Бежанки - преселнички от Македония, Пловдив 20-те години на ХХ век