Всички снимки от бежанци ( 22 )

Бежанец от изгубените територии след Парижкия (Ньойски) договор, началото на 20-те години на ХХ век

 1920-1930, бежанци, етнография 

Сандански (Свети Врач), сватба в семейството на бежанци от Македония, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Сандански (Свети Врач), бежанци, бит, етнография, лични, сватби, семейство