1920-1930, бежанци, етнография

Курс по бродерия за бежанки от изгубените територии след Парижкия (Ньойски) договор, 20-те години на ХХ век