Всички снимки от хайдути ( 22 )

Войводата Филип Тотю (1830-1907), снимка от времето на участието му във Втората българска легия, 1868 г.

 1800-1900, военни, лица, хайдути 

Имена:

Надписана: “Кавасите (гавазите) на руското консулство в народни костюми” - българи, охраняващи консулството в Русе, крайният вдясно - Христо Карагьозов, Русчук (Русе), 1878 г.

 1800-1900, Албум Руско-Турска война, Русе, Руско-турска война (1877-1878), военни, хайдути 

Имена:

Българи, живеещи по долината на река Долна Арда, Средни Родопи, преди Освобождението

 1800-1900, Родопите, етнография, хайдути 

Сидер Войвода (Сидер Грънчаров), съратник на Левски, участник в Априлското въстание, загинал през юли 1876 г. в Сръбско-турската война, при опит да организира въстание в българските земи

 1800-1900, военни, личности, хайдути 

Имена:

Апостолът на свободата Васил Левски във Втората българска легия, Белград, 1868 г.

 1800-1900, българи в чужбина, личности, хайдути 

Имена:

Мъже от село Ели дере, днес Ветрен дол, облечени като хайдути, 1862г.

 1800-1900, Ветрен дол (Ели Дере), ТОП, етнография, хайдути 

Дядо Ильо войвода, участник в Първата българска легия и Руско-турската война, съратник на Раковски, Белград, 1867 г.

 1800-1900, българи в чужбина, лица, хайдути 

Имена:

Иван Кършовски, участник в Първата и Втората българска легия, главен писар в четата на Панайот Хитов, съратник на Левски, Белград, 1867г.

 1800-1900, хайдути 

Имена:

Ботевият четник Никола Обретенов (1849-1939), портрет от 1890 г.

 1800-1900, лица, личности, хайдути 

Имена:

Параходът “Радецки”

 1800-1900, корабоплаване, транспорт, хайдути