1800-1900, Ветрен дол (Ели Дере), ТОП, етнография, хайдути

Мъже от село Ели дере, днес Ветрен дол, облечени като хайдути, 1862г.