1800-1900, Родопите, етнография, хайдути

Българи, живеещи по долината на река Долна Арда, Средни Родопи, преди Освобождението