1800-1900, Сръбско-българска война (1885), военни, командири, правителство

Генерал Никифор Никифоров, участник в Сръбско-Българската и Балканските войни, военен министър, фотографиран около 1888-89 г.

Имена: