1800-1900, Русе, военни, военно обучение, неизвестни

Войник от пехотата, вероятно от 23-та пеша Русенска дружина, Русчук, около 1883-85 г.