Всички снимки от неизвестни ( 167 )

Генерал Дамян Велчев, министър на войната поздравява строя при посещение във военно поделение, неизвестно къде, вероятно края на 1945 г.

 1940-1950, военни, командири, неизвестни, събития 

Имена:

Генерал Дамян Велчев, министър на войната раздава военни отличия при посещение във военно поделение, неизвестно къде, вероятно края на 1945 г.

 1940-1950, военни, командири, неизвестни, събития 

Имена:

Генерал Дамян Велчев, министър на войната държи реч при посещение във военно поделение, неизвестно къде, вероятно края на 1945 г.

 1940-1950, военни, командири, неизвестни, събития 

Имена:

Генерал Дамян Велчев, министър на войната на посещение във военно поделение, вероятно края на 1945 г.

 1940-1950, военни, командири, неизвестни, посещения, събития 

Имена:

Портрет на група работници (строители), неизвестно къде, вероятно 20-те години на ХХ век

 1920-1930, лица, неизвестни, строителство 

Охрана от лагера на “втора еврейска работна група, служба временна трудова повинност при четвърта трудова дружина” - лагер за временна трудова повинност за лица от еврейски произход, учреден по ЗЗН (закон за защита на нацията). Снимката е с посвещение за Лео Конфорти: “За милия спомен, на Леон Н. Конфортчето от фелдфебел С. Маринов (от Разград)”. Село Рудник, 40-те години на ХХ век

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), Рудник, без коментар, евреи, неизвестни, политика 

Лагерници и охрана от лагер за временна трудова повинност за лица от еврейски произход, учреден по ЗЗН (закон за защита на нацията). Снимката е надписана: “Манчо, Алд (?) Коен, Буко Коен”, село Рудник, 40-те години на ХХ век

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), Рудник, без коментар, евреи, етноси, неизвестни, политика 

Портрет на четири неизвестни деца, вероятно началото на 20-те години на ХХ век

 1920-1930, лица, неизвестни 

Първомайска манифестация, неизвестно къде - вероятно София, 50-те години на ХХ век

 1 май, 1950-1960, манифестации, неизвестни, панорами, празници, събития 

Медицински работници на първомайска манифестация, неизвестно къде, началото на 50-те години на ХХ век

 1 май, 1950-1960, манифестации, неизвестни, празници, събития