1920-1930, лица, неизвестни, строителство

Портрет на група работници (строители), неизвестно къде, вероятно 20-те години на ХХ век