1940-1950, Втора световна война (1939-1945), Рудник, без коментар, евреи, етноси, неизвестни, политика

Лагерници и охрана от лагер за временна трудова повинност за лица от еврейски произход, учреден по ЗЗН (закон за защита на нацията). Снимката е надписана: "Манчо, Алд (?) Коен, Буко Коен", село Рудник, 40-те години на ХХ век