Всички снимки от неизвестни ( 167 )

Честване на някакъв комунистически празник, 50-те години на ХХ век

 1950-1960, неизвестни, събития, чествания 

Цирк, вариете, театрална постановка, филм (?), 20-те години на ХХ век

 1920-1930, киноизкуство, неизвестни 

Литургия по случай (изпращане на войската?)

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, неизвестни, религия, събития 

Български офицери и млада дама, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, военни, неизвестни 

Български офицери със семействата си, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, бит, военни, мода, неизвестни 

Две момичета пред дървен павилион, неизвестно къде, 1925г.

 1920-1930, неизвестни 

Кафене, неизвестно къде, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, кафенета, неизвестни, търговия 

Строеж на сграда 1942г.

 1940-1950, индустрия, неизвестни 

Бургас, членове на масонска ложа

 1910-1920, Бургас, бит, неизвестни 

Млада дама с бяла рокля, 1928г.

 1920-1930, бит, мода, неизвестни