1920-1930, лица, неизвестни

Портрет на четири неизвестни деца, вероятно началото на 20-те години на ХХ век