1 май, 1950-1960, манифестации, неизвестни, празници, събития

Медицински работници на първомайска манифестация, неизвестно къде, началото на 50-те години на ХХ век