1920-1930, неизвестни

Две момичета пред дървен павилион, неизвестно къде, 1925г.