1930-1940, бит, военни, мода, неизвестни

Български офицери със семействата си, 30-те години на ХХ век