1950-1960, неизвестни, събития, чествания

Честване на някакъв комунистически празник, 50-те години на ХХ век