1930-1940, военни, неизвестни

Български офицери и млада дама, 30-те години на ХХ век